Totaal € 0,00
ga naar assortiment keuze
kijk naar meer foto`s

tekst op taart

tekst op taart
BTW 9,00
 € 0,90

abraham gevuld speculaas

abraham gevuld speculaas
BTW 9,00
 € 42,50

sarah gevuld speculaas

sarah gevuld speculaas
BTW 9,00
 € 42,50

vruchten sarah

vruchten sarah
BTW 9,00
 € 40,00

vruchten abraham

BTW 9,00
 € 40,00

bruidstaart

bruidstaart
BTW 9,00
per persoon  € 4,75

cijfertaart

cijfertaart
BTW 9,00
cijfer 1  € 25,00
cijfer 2  € 25,00
cijfer 3  € 25,00
cijfer 4  € 25,00
cijfer 5  € 25,00
cijfer 6  € 25,00
cijfer 7  € 25,00
cijfer 8  € 25,00
cijfer 9  € 25,00
cijfer 0  € 25,00