Totaal € 0,00
ga naar assortiment keuze
kijk naar meer foto`s

tekst op taart

tekst op taart
BTW 6,00
 € 0,85

abraham gevuld speculaas

abraham gevuld speculaas
BTW 6,00
 € 40,00

sarah gevuld speculaas

sarah gevuld speculaas
BTW 6,00
 € 40,00

vruchten sarah

vruchten sarah
BTW 6,00
 € 39,50

vruchten abraham

BTW 6,00
 € 40,00

bruidstaart

bruidstaart
BTW 6,00
 € 4,65

cijfertaart

cijfertaart
BTW 6,00
cijfer 1  € 24,95
cijfer 2  € 24,00
cijfer 3  € 24,00
cijfer 4  € 24,00
cijfer 5  € 24,00
cijfer 6  € 24,00
cijfer 7  € 24,00
cijfer 8  € 24,00
cijfer 9  € 24,00
cijfer 0  € 24,00